Tjänster

Installation

Smidigt och specialanpassat
Vi erbjuder en smidig installationstjänst, där installatören personligen kommer ut och gör en fri tomtbesiktning.

Installatören gör en bedömning på tomten och rekommenderar rätt klippare som passar bäst till ändamålet, samt om tomten på något sätt bör korrigeras innan installation.

Detta ingår i en installation

 • Resa till installationsplatsen* 
 • Allt installationsmaterial
 • Begränsnings- och guidekablar
 • Laddningsstation
 • Funktionstest av robotgräsklippare
 • Programmering av körschema
 • Driftsättning av klipparen
 • Demonstration och genomgång

* över 3 mil tillkommer körersättning

Service

Dags för service
Varje maskin behöver underhåll och omvårdnad i form av service.

Servicen är främst en förebyggande åtgärd för att på lång sikt undvika dyra reparationer. Vi rekommenderar minst en service om året.

Detta ingår i servicepaket Liten

 • Grundlig rengöring, in- och utvändigt 
 • Kontroll av alla komponenter
 • Funktions- och säkerhetskontroll
 • Uppdatering av mjukvara
 • Byte av slitdelar vid behov*
 • Byte av Robomow original-reservdelar vid behov*
 • Smörjning av alla ledade delar
 • kontroll av knivblad, byte vid behov*

* Kostnader för eventuella reservdelar tillkommer

Detta ingår i Servicepaket Mellan

 • Servicepaketet Liten
 • Vinterförvarig
 • Kunden lämnar in roboten med laddstation och p-box på egen hand
 • Ev. reservdelskostnad tillkommer

Detta ingår i Servicepaket Stor

 • Servicepaketet Liten
 • Vinterförvaring
 • Vi kommer att hämta och lämna din robot
 • Vi sätter igång och säkerställer att allt fungerar inför din säsong
 • Ev. reservdelskostnad tillkommer

Före Service

Efter Service

IMG_20200314_161452
IMG_20200314_164623
IMG_20200314_180632
IMG_20200314_185059

Vinterförvaring 

I samband med vinterservice erbjuder vi vinterförvaring till din klippare.

Varmt, torrt och fritt från frost.

Under vinterförvaringen underhållsladdas klipparen för att bevara batteriets hälsa.

Vid vinterförvaring ska laddstation, strömkabel samt robotgräsklipparen lämnas in till oss.

Mer information om installation

Detta ingår inte i en installation

  • Borttagning/tillbakaläggning av stensättning.
  • Borrning i betong/asfalt/trä etc.
  • Installation av eluttag/eldragning etc.
  • Borttagning av hinder på klippytan.
  • Utjämning av underlag.
  • Nedläggning av begränsningskabel över grusgång, vid asfaltsgång eller
  • Garageuppfart.
  • Anläggningsarbeten.
  • Installation av åskskydd
  • Montering av terrängkit
  • Montering av robotmagnet
  • Montering av annat skal

  Vad du ska tänka på till kommande installationsdag

   • Gräsmattan är klippt och städad från främmande föremål.
   • Det finns ett 230V el-uttag eller en förlängningskabel vid den tilltänkta platsen för laddningsstationen.
   • Informera om eventuella kablar, slangar eller dylikt som ligger nära marknivå.
   • Ladda hem funktionsappen för klipparen

   När du köpt en installation hos oss garanterar vi följande:

   Att installationen utförs enligt accepterad praxis inom branschen.
   Att robotgräsklipparens tillverkares rekommendationer efterföljs.
   Vi lämnar 24 månaders garanti på installation av robotgräsklippare och detta gäller för fel på installationen.

   Installationsgaranti:


   Gäller ej t.ex. kabelbrott, åskskador, eller allmän vårdslöshet.

   Om dessa fel uppstår kan dessa dock täckas av din hemförsäkring.

   Tag kontakt med ditt försäkringsbolag för mer info och villkor.

   Kunden har ett egetansvar att klipparen och installationskomponeterna underhålls.


   Vi erbjuder service & reperation